II - Ankieta dla uczestników Grupy Otwarcia®, którzy brali udział w grupie przed październikiem 2017 r.


Informacja o ankiecie dla uczestników Grupy Otwarcia®

Szanowni Państwo,

Postanowiliśmy przeprowadzić badanie ankietowe, którego celem jest zebranie wrażeń uczestników Grup Otwarcia®, ich doświadczeń, refleksji oraz opinii na temat oddziaływania tej formy.

Grupy Otwarcia® prowadzimy w Laboratorium Psychoedukacji od chwili jego powstania w 1978 roku. Określamy je jako intensywne grupowe doświadczenie o charakterze interpersonalnym. Jest to nasza autorska formuła pracy nad sobą. Stale rozwijamy ją i doskonalimy. W ciągu 40 lat w Grupach Otwarcia® wzięło udział ponad 11000 osób.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, które polega na jednorazowym wypełnieniu ankiety. Po jego ukończeniu będziemy dzielić się z Państwem jego wynikami.

Udział w badaniu jest poufny, wymaga zgody uczestnika. W każdej chwili można z niego zrezygnować bez podawania przyczyny.

Informacje z ankiet mają przed wszystkim pomóc prowadzącym Grupy Otwarcia® w dalszym rozwijaniu i doskonaleniu jej formuły. Mogą być one anonimowo wykorzystywane w celach informacyjnych i edukacyjnych, na przykład w postaci anonimowych cytatów w materiałach promujących Grupy Otwarcia® lub w formie przeanalizowanych danych prezentowanych w czasopismach specjalistycznych, na konferencjach lub zajęciach dydaktycznych dla studentów.
Wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez Laboratorium Psychoedukacji.

Koordynatorami badania są Jerzy Dmuchowski oraz Marcin Obrębski.

W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo z nami kontaktować drogą mailową: lps@lps.pl

Państwa wrażenia, refleksje i opinie są dla nas niezwykle cenne.

Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy,
Jerzy Dmuchowski
Marcin Obrębski

Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, 501 201 490
www.lps.pl, lps@lps.pl